Unikátní systémová řešení
Robotizace
Výroba rozvaděčů

Automatizace výroby, výrobních procesů

Ideální předpoklad tzv. komplexní automatizace (automatizace výroby, automatizace výrobních processů) by teoreticky mohlo dojít až k vyřazení člověka z příslušného výrobního procesu. V současné praxi se jeví tato možnost jako neuskutečnitelná. Moderní pojetí výrobní automatizace staví člověka a automatizační techniku do role partnerů: automatizační technika pomáhá lidem udržovat technologické procesy efektivní a bezpečné.

Automatizace označuje použití samočinných řídicích systémů k řízení technologických zařízení a procesů. Z pohledu industrializace jde o krok následující po mechanizaci.

  • mechanizace poskytuje lidem k práci zařízení, které jim usnadňuje práci,
  • automatizace (automatizace výroby, automatizace výrobních procesů)snižuje potřebu přítomnosti člověka při vykonávání určité činnosti.

Bez automatizace řídicích systémů si dnešní průmysl už nelze představit. Inovativní řídicí systémy, automatizace výroby, automatizace výrobních linek pomáhají firmám získávat nové zakázky a posunují je krok před konkurenci. 

automatizace výroby, automatizace výrobních linek

automatizace výroby 

automatizace výrobních procesů

SBAT s.r.o.
Husova 380
(areál STS)
334 01 Přeštice

Petr Štahl
tel.: 775 222 809
stahl@sbat.cz
Ing.Pavel Buriánek
tel.: 723 632 307
burianek@sbat.cz