Unikátní systémová řešení
Robotizace
Výroba rozvaděčů

PRŮMYSL 4.0

Co to vlastně je PRŮMYSL 4.0 ? 

 • výroba v takzvané chytré továrně
 • propojuje chytré stroje, úložné a logistické systémy a další technologická zařízení do jednoho celku
 • v tomto celku pak vzájemně komunikují podél celého výrobního procesu
 • plně digitalizovaný automatizovaný systém přináší zásadní zlepšení všech podnikových procesů - od návrhu a výroby, přes řízení logistického řetězce až po zákaznickou podporu a údržbu během životního cyklu produktu

SBAT Průmysl 4.0SBAT Průmysl 4.0Průmysl 40 3SBAT Průmysl 4.0

Společnost SBAT navrhne dle aktuálních požadavků zákazníka řešení, které bude efektivní a plně funkční
Provedeme:

 • analýzu současných prostředků
 • následně navrhneme vnitropodnikovou infrastrukturu, která bude zajištovat informační toky jak uvnitř, tak i vně provozu
 • výrobní prostředky(stroje a linky) zákazníka upravíme a přizpůsobíme pro adaptabilní výrobu
 • do výrobního procesu je možné zakomponovat robotická pracoviště vyznačující se vysokou dynamikou, automatickým naváděním a případně využívající prvky strojové inteligence

Průmysl 4.0 je čtvrtá průmyslová revoluce.  

SBAT Průmysl 4.0

 • první průmyslovou revolucí bylo zavádění mechanických parních strojů
 • pak přišla masová produkce založená na využívání elektrické energie
 • jako třetí v pořadí byla elektronická revoluce využívající roboty a další prvky průmyslové automatizace
 • v případě Průmyslu 4.0 se už jedná o propojení zařízení a datových toků ve firmě i mimo ni do jednotného digitálního celku

Průmysl 4.0 zásadně zlepšuje podnikové procesy

 • Průmysl 4.0 sjednocuje fyzické, informační i datové komponenty
 • propojuje chytré stroje, úložné a logistické systémy a další technologická zařízení do jednoho celku
 • v něm spolu vzájemně komunikují podél celého procesu
 • plně digitalizovaný automatizovaný systém přináší zásadní zlepšení všech podnikových procesů - od návrhu a výroby, přes řízení logistického řetězce až po zákaznickou podporu a údržbu během životního cyklu produktu, včetně návrhu a realizace inovačních aktivit.

  V centru konceptu Průmysl 4.0 je takzvaná "Chytrá továrna". Chytré továrny jsou klíčovým prvkem přechodu k digitalizovanému a automatizovanému podnikání. Umí autonomně řídit a zároveň zefektivnit kompletní výrobní proces. V chytrých továrnách spolu přirozeně komunikují lidé, stroje a zdroje.

Průmysl 4.0 v Česku se orientuje na zákazníka a chytrý produkt

České pojetí konceptu "Průmysl 4.0″ je širší. Nejde pouze o Chytrou továrnu, ale o digitální prostředí, do kterého se česká firma postupně transformuje. České pojetí se orientuje více na zákazníka a chytrý produkt či službu. Klíčovými aspekty českého přístupu jsou:

 • Nový stupeň interakce mezi všemi účastníky, prvky a zdroji, které se podílejí na vytvoření výsledného produktu a služby a stejně tak na jeho optimálním a efektivním využívání.
 • Orientace na "Chytré produkty" schopné autonomně řídit vlastní výrobu a svůj životní cyklus.
 • Přizpůsobení produktu podle požadavků uživatele - v každém okamžiku výroby lze včlenit individuální zákaznické požadavky do konečné podoby výrobku.
 • Aktivní zapojení zaměstnanců do konfigurace Chytré továrny, to znamená převod zaměstnanců na kreativní aktivity s vyšší přidanou hodnotou.
 • Vytvoření prostředí postaveného na službách. Umožňuje integraci podniku i dodavatelského a distribučního řetězce prostřednictvím rozhraní k poskytování specificky definovaných služeb.

Průmysl 4.0 převrací naruby chápání výroby a služeb. Služba je nadřazena výrobě, digitální předchází fyzickému. V tomto smyslu jde o revoluční přístup.

Čtyři základní atributy Průmyslu 4.0

 • Interoperabilita - všechny části vstupující do hodnototvorného řetězce spolu komunikují, ať už se jedná o výstup z konstrukčních nebo projektových prací, inteligentní senzory, chytrá výrobní zařízení nebo systémy pro vzdálenou správu a údržbu.
 • Virtualizace - jednotlivé prvky i celá zařízení lze ve virtuálním prostředí nasimulovat, a to nejen jejich fyzické parametry, ale i způsob řízení, uvádění do provozu nebo údržby, včetně nároků na zdroje lidské, materiálové a energetické.
 • Decentralizace - umožňuje autonomní provoz jednotlivých dílčích firemních systémů, které je možné s ohledem na aktuální potřeby výroby operativně konfigurovat.
 • Reálný čas - veškeré procesy, ať už kybernetické nebo fyzické se odehrávají v reálném čase.

 

SBAT s.r.o.
Husova 380
(areál STS)
334 01 Přeštice

Petr Štahl
tel.: 775 222 809
stahl@sbat.cz
Ing.Pavel Buriánek
tel.: 723 632 307
burianek@sbat.cz