Unikátní systémová řešení
Robotizace
Výroba rozvaděčů

Průmyslový robot

Průmyslové roboty: 

  • průmyslové roboty jsou automaticky řízené víceúčelové manipulátory
  • průmyslové roboty jsou programovatelné ve třech nebo více osách a můžou být pevně umístěné nebo mobilní pro použití v průmyslových aplikacích s použitím automatů 
  • průmyslový robot pracují do určité samostatně, vykonávající předepsaným způsobem určené úkoly zadané zadavatelem a v různých mírách potřeby interakce s okolním světem 
  • průmyslový robot vnímá okolí pomocí senzorů, na okolí reaguje, zasahuje do něj  
  • průmyslový robot je automatický nebo počítačem řízený integrovaný systém  
  • průmyslový robot je autonomně fungující stroj-automat, který je určen k reprodukci některých pohybových a duševních funkcí člověka při provádění pomocných a základních výrobních operací bez bezprostřední účasti člověka, a který je k tomuto účelu vybaven některými jeho schopnostmi (sluchem, zrakem, hmatem, pamětí a podobně), schopností samovýuky, samoorganizace a adaptace 

průmyslový robot SBAT

SBAT s.r.o.
Husova 380
(areál STS)
334 01 Přeštice

Petr Štahl
tel.: 775 222 809
stahl@sbat.cz
Ing.Pavel Buriánek
tel.: 723 632 307
burianek@sbat.cz